نویسنده = آسمان دره، یاسر
تعداد مقالات: 1
1. تعیین عوامل اثرگذار و اندازه‌گیری رضایت دانشجویان از خدمات خوابگاه‌ها (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 111-125

علیرضا حدادیان؛ یاسر آسمان دره؛ محمدحسین همایونی راد