نویسنده = صادقی، ناهید
تعداد مقالات: 2
1. ادراک سودمندی تکالیف آمار: مطالعه کیفی یک ناهمسویی

دوره 8، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 85-144

الهه حجازی؛ ولی الله فرزاد؛ ناهید صادقی؛ میثم شیرزادی فرد