دوره و شماره: دوره 9، شماره 26، مرداد 1398، صفحه 7-278 
فراتحلیل روایی آزمون‌های مبتنی بر نقشه مفهومی

صفحه 135-164

10.22034/emes.2019.36117

صادق صیادی؛ جواد مصرآبادی؛ رامین حبیبی کلیر؛ ابوالفضل فرید


شناسایی عوامل و شاخص‌های سنجش فرهنگ کیفیت (QC) در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 165-206

10.22034/emes.2019.36119

سید محمد سید کلان؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی رضایی شریف