کلیدواژه‌ها = خبرگی آموزشی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ملاک‌های ارزشیابی رفتارهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه: مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 30، تابستان 1399، صفحه 73-100

سید مجتبی هاشمیان؛ مجتبی پورسلیمی؛ لیلا طباخیان؛ صدیقه براتی گلخندان