آمار و ارقام نشریه

تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقاله‌ها 228
تعداد نویسندگان 528
تعداد مشاهده مقاله 264,182
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 159,173
تعداد مقاله‌های ارسال شده 1,296
تعداد مقاله‌های رد شده 1,043
درصد رد مقاله 80
تعداد مقاله‌های پذیرفته شده 123
درصد پذیرش 9
تعداد پایگاه های نمایه شده 14
تعداد داوران 423

  

دسترسی به مقاله‌های فصلنامه علمی «مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی» آزاد است. 

---------------------------------------------------------------------

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند. 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 32، زمستان 1399 

3. واکاوی تجربه زیست شده استادان دانشگاه از ارزشیابی بازده‌های ‌یادگیری دانشجویان

صفحه 83-146

10.22034/emes.2021.244025

مریم پاکزاد؛ علی‌اکبر خسروی بابادی؛ کامبیز پوشنه؛ علیرضا عصاره؛ حمیدرضا رضازاده


4. ساختار عاملی پرسشنامه فساد آکادمیک در آموزش عالی ایران

صفحه 147-165

10.22034/emes.2021.244028

کویستان محمدیان شریف؛ جمال سلیمی؛ نعمت‌الله عزیزی؛ شیرکوه محمدی؛ علی‌اکبر امین بیدختی


ابر واژگان