دسترسی به مقاله‌های فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی» آزاد است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پایگاه اطلاعات نشریات کشور (مگیران)، پایگاه مجلات تخصصی نور و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نمایه می‌شود.

شماره جاری: دوره 9، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 7-232 

3. ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی بر اساس مدل کانو

صفحه 75-106

داود طهماسب زاده شیخلار؛ فاطمه مهین حسین نیا؛ احد عظیمی آقبلاغ؛ سید طاهر سیدی نظرلو


6. ساختار عاملی پرسشنامه سرسختی تحصیلی

صفحه 171-187

نورعلی فرخی؛ سمیه بهمن آبادی؛ حسن محمودیان؛ زهرا طباطبایی جبلی


7. شناسایی عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای اعتبارسنجی مدرسه‌های متوسطه نظری ایران

صفحه 189-232

کاوه محمدی؛ حمید فرهادی راد؛ عبدالله پارسا؛ یدالله مهرعلیزاده