آمار و ارقام نشریه

تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقاله‌ها 252
تعداد نویسندگان 590
تعداد مشاهده مقاله 371,248
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 185,100
تعداد مقاله‌های ارسال شده 1,404
تعداد مقاله‌های رد شده 1,104
درصد رد مقاله 79
تعداد مقاله‌های پذیرفته شده 150
درصد پذیرش 11
تعداد پایگاه های نمایه شده 16
تعداد داوران 429

  

فصلنامه‌ «مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی»، نشریه‌ای علمی پژوهشی است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده و دسترسی آزاد است. نشریه  «مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی» با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

شایان ذکر است که بابت پردازش و ارزیابی مقالات در فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی مبلغی دریافت نمی‌شود و پذیرش و انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 36، دی 1400 

ابعاد و سطوح فرهنگ کیفیت در نظام آموزش عالی : مروری منظم

صفحه 29-53

10.22034/emes.2021.251556

مرتضی مالمیر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ مرضیه دهقانی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان