آمار و ارقام نشریه

تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقاله‌ها 224
تعداد نویسندگان 516
تعداد مشاهده مقاله 257,570
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 151,704
تعداد مقاله‌های ارسال شده 1,259
تعداد مقاله‌های رد شده 1,023
درصد رد مقاله 81
تعداد مقاله‌های پذیرفته شده 120
درصد پذیرش 10
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 424

  

دسترسی به مقاله‌های فصلنامه علمی «مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی» آزاد است. 

---------------------------------------------------------------------

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند. 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 31، پاییز 1399 

ابر واژگان