داوران

فرایند داوری مقاله‌ها

مقاله‌های این نشریه به صورت محرمانه داوری می‌شوند. نام نویسندگان برای داور و نام داوران برای نویسندگان مخفی است.

مقاله‌های دریافتی ابنتدا بر اساس محورهای موضوعی و استاندارد نشریه، بررسی و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می‌شود.

در صورتی که مقاله با محتوای نشریه همخوانی داشته باشد و دارای نوآوری یا پیشنهادهای کاربردی در جهت پیشبرد هدف‌های نشریه باشد در چرخه داوری قرار می‌گیرد و در غیراین صورت اعلام رد می‌شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور فرستاده می‎شود و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

پس از اعمال اصلاحات و پیشنهادهای داوران توسط نویسنده، مقاله داوری نهایی می‌شود و در نهایت، رد یا پذیرش مقاله بر عهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه است.

 

فهرست داوران نشریه در سال 1399

 

دانشگاه/ سازمان

رتبه علمی

نام داوران

سازمان سنجش آموزش کشور

استادیار

دکتر ابوالفضل آقابابا

سازمان سنجش آموزش کشور

کارشناس پژوهشی

فاخته اسحاقی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مدرس و پژوهشگر

دکتر احسان اکرادی

دانشگاه خوارزمی

استادیار

دکتر بلال ایزانلو

سازمان سنجش آموزش کشور

پژوهشگر

رقیه باقی یزدل

دانشگاه تهران

استادیار

دکتر جواد پورکریمی

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

دکتر علیرضا حدادیان

دانشگاه خوارزمی

استادیار

دکتر حمیدرضا حسن‌آبادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

استادیار

دکتر رفیق حسنی

مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

استادیار

دکتر سیده مریم حسینی لرگانی

سازمان سنجش آموزش کشور

پژوهشگر

دکتر اکبرخرسندی یامچی

مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

دانشیار

دکتر غلامرضا ذاکر صالحی

سازمان سنجش آموزش کشور

پژوهشگر

سلیمان ذوالفقارنسب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

استادیار

دکتر بتول رحمانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

استادیار

دکتر سید عباس رضوی

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

دانشگاه یزد

استادیار

دکتر احمد زندوانیان نائینی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

پژوهشگر

دکتر فرشته زینی‌ وند

دانشگاه کردستان

دانشیار

دکتر جمال سلیمی

دانشگاه شیراز

دانشیار

دکتر قاسم سلیمی

سازمان سنجش آموزش کشور

استادیار

دکتر عبدالکریم شادمهر

سازمان سنجش آموزش کشور

پژوهشگر

دکتر نگار شریفی یگانه

دانشگاه تهران

استادیار

دکتر کیوان صالحی

دانشگاه تهران

استادیار

دکتر سعید صفایی موحد

سازمان سنجش آموزش کشور

پژوهشگر

طاهره ظفری‌پور

دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار

دکتر محبوبه عارفی

دانشگاه تبریز

دانشیار

دکتر محمد عباس‌زاده

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

دکتر محمد عسگری

دانشگاه گلستان

استادیار

دکتر کوروش غلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

استادیار

دکتر عادل فاطمی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار

دکتر جلیل فتح‌آبادی

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

دکتر نورعلی فرخی

دانشگاه خوارزمی

دانشیار

دکتر ولی‌اله فرزاد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار

دکتر محمد قهرمانی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

دکتر حسین کارشکی

مرکز ملی مطالعات بین‌المللی تیمز و پرلز

مدیر فنی و داده‌پردازی

دکتر مسعود کبیری

دانشگاه خوارزمی

استادیار

دکتر مسعود گرامی‌پور

دانشگاه علم و فرهنگ

استادیار

دکتر اکبر گلدسته

دانشگاه اصفهان

استاد

دکتر محمدجواد لیاقتدار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشیار

دکتر عادل محمدپور

سازمان سنجش آموزش کشور

استادیار

دکتر رضا محمدی

سازمان سنجش آموزش کشور

پژوهشگر

دکتر کیانوش محمدی روزبهانی

سازمان سنجش آموزش کشور

پژوهشگر

دکتر فرانک مختاریان

دانشگاه خوارزمی

استادیار

دکتر مریم مقدسین

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

دکتر بهروز مهرام

دانشگاه مازندران

استادیار

دکتر سیدباقر میراشرفی

دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

دکتر غلامرضا یادگارزاده

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

دکتر جلیل یونسی