تعداد مقالات: 218
201. طراحی الگوی تضمین کیفیت دانشگاه کارآفرین در نظام دانشگاهی ایران

دوره 8، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 227-263

علی اکبر امین بیدختی؛ رضا محمدی؛ محسن رحیمی


203. طراحی مدل ارزشیابی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE): پژوهشی کیفی

دوره 10، شماره 29، بهار 1399، صفحه 7-34

علیرضا دهقانی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان؛ محمدرضا بهرنگی


204. تغییرناپذیری ساختار عاملی و سؤال‌های آزمون سراسری ریاضی (مورد مطالعه: گروه آزمایشی ریاضی و فنی 96-1395)

دوره 10، شماره 30، تابستان 1399، صفحه 7-31

مولود علی میرزایی؛ علی مقدم زاده؛ اصغر مینایی؛ بلال ایزانلو؛ کیوان صالحی


205. داده‌کاوی نمره‌های آزمون متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

اسرافیل اعلا؛ مریم ملاباقر؛ مصطفی یوسفی طزرجان


208. ارائه چارچوب توسعه فرهنگ پژوهش در مراکز دانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

سید رسول حسینی


210. شناسایی ملاک‌های ارزشیابی رفتارهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه: مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 30، تابستان 1399، صفحه 73-100

سید مجتبی هاشمیان؛ مجتبی پورسلیمی؛ لیلا طباخیان؛ صدیقه براتی گلخندان


211. الزامات ارزشیابی از عملکرد معلمان دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 30، تابستان 1399، صفحه 101-134

محمدحسین بهرامی؛ بهروز مهرام؛ طاهره جوادی کلاته


212. روایی آزمون‌های ورودی دکتری مهندسی1397

دوره 10، شماره 30، تابستان 1399، صفحه 135-185

سلیمان ذوالفقارنسب؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احسان جمالی


214. شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت ‌علمی با تأکید بر نقش گروه‌های آموزشی: رویکردی آمیخته

دوره 10، شماره 29، بهار 1399، صفحه 167-203

حانیه اسمعیلی ماهانی؛ جواد پورکریمی؛ سید محمد میرکمالی؛ احسان جمالی


215. تدوین و اعتبارسنجی چهارچوب ارزیابی کیفیت دوره‌های آنلاین آزاد گسترده (موک)

دوره 10، شماره 30، تابستان 1399، صفحه 187-215

هاجرالسادات موسوی صالحی؛ اعظم اسفیجانی؛ بی بی عشرت زمانی


216. انتخاب مدل تشخیصی شناختی مناسب برای آزمون‌های درک مطلب (مورد مطالعه: آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی)

دوره 10، شماره 29، بهار 1399، صفحه 205-227

ریحانه رحیمی؛ علی دلاور؛ جلیل یونسی؛ زهره سادات نصیری


217. شناسایی رویکرد بهینه همترازسازی در آزمون‌های چندبعدی

دوره 10، شماره 30، تابستان 1399، صفحه 217-264

سمیه بهمن آبادی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ اصغر مینائی


218. موانع مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی: مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 29، بهار 1399، صفحه 229-260

فرهاد سراجی؛ نگار شکوری