کلیدواژه‌ها = دانشگاه
ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز لامرد

دوره 4، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 63-93

مهدی امیری؛ اکبر پرتابیان


بررسی اثربخشی طرح‌های ارزیابی درونی اجرا شده در گرو‌ه‌های آموزشی دانشگاه شیراز

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 169-201

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ معصومه محترم


مقایسه نتایج ارزشیابی مداد- کاغذی و برخط اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 77-96

جلیل فتح آبادی؛ سامان کمری سنقرآبادی؛ غلامرضا یادگارزاده