کلیدواژه‌ها = ارزشیابی توصیفی
تعداد مقالات: 6
1. موانع مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی: مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 29، بهار 1399، صفحه 229-260

10.22034/emes.2020.39888

فرهاد سراجی؛ نگار شکوری


2. روایت معلمان ابتدایی از اجرای ارزشیابی توصیفی: تحقیق کیفی

دوره 9، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 75-102

10.22034/emes.2019.37152

امینه محبی امین؛ رضا صابری


3. عوامل تسهیل‌بخش: پیش‌بین سطوح نهادینه‌سازی ارزشیابی توصیفی

دوره 7، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 7-32

غلامعلی سیفی؛ مرتضی کرمی؛ حسین جعفری ثانی