اهداف و چشم انداز

فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی با هدف اشاعه اطلاعات تخصصی و تبادل اطلاعات بین پژوهشگران و متخصصان (هر سال 4 شماره)  منتشر می‌شود. از متخصصان رشته های علوم تربیتی  در حوزه سنجش و اندازه‌گیری و مدیریت آموزشی دعوت می‌شود تا یافته‌های پژوهشی خود را به این فصلنامه ارسال فرمایند. هدف این نشریه بیشتر انتشار مقاله‌هایی با موضوعات زیر است:

- تضمین و کیفیت آموزش عالی

- سنجش و اندازه‌گیری آموزش عالی 

- آزمون‌های ورودی آموزش عالی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

- ارزشیابی عملکرد نظام آموزش عالی