فراخوان پذیرش مقاله

فراخوان پذیرش مقاله

قابل توجه استادان، پژوهشگران و دانشجویان ارجمند 

ضمن سپاس و قدردانی از مشارکت و همکاری شما سروران گرامی، از شما عزیزان دعوت می‌شود مقاله‌های علمی خود را در راستای محورهای فصلنامه "مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی"  برای بررسی و چاپ به دبیرخانه فصلنامه ارسال فرمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر  به نشانی زیر مراجعه فرمایید

  http://jresearch.sanjesh.org

محورهای این فصلنامه عبارت‌اند از:

سنجش و اندازه گیری آموزش عالی- نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی- ارزشیابی و مدیریت عملکرد نظام آموزش عالی-  روان‌سنجی و کاربردهای آن در آموزش عالی- ارزشیابی ساختارها و نظام‌های سنجش- آزمون‌های دانش و مهارت، استعداد و صلاحیت- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سنجش و ارزشیابی- مطالعات تطبیقی در حوزه سنجش و اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی- آزمون‌های ورودی آموزش عالی- رویکردها و روش ها در سنجش و ارزشیابی آموزشی - آزمون‌های شغلی و حرفه‌ای - مبانی و نظریه‌ها در سنجش و اندازه‌گیری - روش‌شناسی تحقیقات در سنجش و ارزیابی - سنجش و اندازه‌گیری در عمل (ساخت مقیاس‌ها و انواع اندازه‌گیری)