دسترسی به مقاله‌های فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی» آزاد است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پایگاه اطلاعات نشریات کشور (مگیران)، پایگاه مجلات تخصصی نور و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نمایه می‌شود.

شماره جاری: دوره 9، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 7-233 

2. سنجش برازش فرد در آزمون ریاضی پایه‌ هشتم مطالعه تیمز 2015

صفحه 41-73

پوریا رضاسلطانی؛ ابراهیم خدایی؛ جلیل یونسی؛ امین موسوی؛ علی مقدم زاده


5. طراحی الگوی شایستگی معلمان شیمی دوره متوسطه دوم

صفحه 129-167

اسماعیل اولا؛ نعمت الله ارشدی؛ نعمت الله موسی پور؛ غلامرضا یادگارزاده