دسترسی به مقاله‌های فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی» آزاد است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پایگاه اطلاعات نشریات کشور (مگیران)، پایگاه مجلات تخصصی نور و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نمایه می‌شود.

شماره جاری: دوره 9، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 7-278 

5. فراتحلیل روایی آزمون‌های مبتنی بر نقشه مفهومی

صفحه 135-164

صادق صیادی؛ جواد مصرآبادی؛ رامین حبیبی کلیر؛ ابوالفضل فرید


6. شناسایی عوامل و شاخص‌های سنجش فرهنگ کیفیت (QC) در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 165-206

سید محمد سید کلان؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی رضایی شریف