داوران

فرایند داوری مقاله‌ها

مقاله‌های این نشریه به صورت محرمانه داوری می‌شوند. نام نویسندگان برای داور و نام داوران برای نویسندگان مخفی است.

مقاله‌های دریافتی ابنتدا بر اساس محورهای موضوعی و استاندارد نشریه، بررسی و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می‌شود.

در صورتی که مقاله با محتوای نشریه همخوانی داشته باشد و دارای نوآوری یا پیشنهادهای کاربردی در جهت پیشبرد هدف‌های نشریه باشد در چرخه داوری قرار می‌گیرد و در غیراین صورت اعلام رد می‌شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور فرستاده می‎شود و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

پس از اعمال اصلاحات و پیشنهادهای داوران توسط نویسنده، مقاله داوری نهایی می‌شود و در نهایت، رد یا پذیرش مقاله بر عهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه است.

 

             فهرست داوران نشریه در سال 1401

 

نام داور

سازمان/موسسه/ دانشگاه

دکتر احمد زندوانیان نائینی

دانشگاه یزد

دکتر اکبر گلدسته

دانشگاه علم فرهنگ

دکتر احسان اکرادی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر بلال ایزانلو

دانشگاه خوارزمی

دکتر بهروز کاوه‌ئی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر جلیل یونسی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حسین کارشکی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر داود معصومی

دانشگاه گاول، سوئد

دکتر رضا نوروززاده

دانشگاه جامع علمی کاربردی

زهرا شکوهی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر سعید صفایی موحد

وزارت نفت

دکتر سلیمان ذوالفقارنسب

سازمان سنجش آموزش کشور

سیده طیبه مطیعی لنگرودی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر سیروس قنبری

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر سیما نقی زاده

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر عادل فاطمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

فاخته اسحاقی

سازمان سنجش آموزش کشور

فاطمه صادقی مندی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر فرانک مختاریان

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر فرهاد سراجی

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر محبوبه عارفی

دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر محرم منصوری زاده

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر محمدحسن میرزامحمدی

دانشگاه شاهد

دکتر مریم حسینی لرگانی

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر مقصود فراستخواه

موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی

دکتر مهدی اکبری

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر ابوالفضل آقابابا

سازمان سنجش آموزش کشور

اکبر خرسندی یامچی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر جلیل فتح آبادی

دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر جمال سلیمی

دانشگاه کردستان

دکتر حسن اسدزاده

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر رضا محمدی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر طاهره ظفری پور

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر سیدعباس رضوی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عبدالکریم شادمهر

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر غلامرضا یادگارزاده

دانشگاه علامه طباطیائی

دکتر قاسم سلیمی

دانشگاه شیراز

دکتر کیانوش محمدی روزبهانی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر کیوان صالحی

دانشگاه تهران

دکتر محمد قهرمانی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مریم مقدسین

دانشگاه خوارزمی

دکتر مسعود گرامی پور

دانشگاه خوارزمی

دکتر نگار شریفی یگانه

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر نورعلی فرخی

دانشگاه علامه طباطبائی