داوران

فرایند داوری مقاله‌ها

مقاله‌های این نشریه به صورت محرمانه داوری می‌شوند. نام نویسندگان برای داور و نام داوران برای نویسندگان مخفی است.

مقاله‌های دریافتی ابنتدا بر اساس محورهای موضوعی و استاندارد نشریه، بررسی و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می‌شود.

در صورتی که مقاله با محتوای نشریه همخوانی داشته باشد و دارای نوآوری یا پیشنهادهای کاربردی در جهت پیشبرد هدف‌های نشریه باشد در چرخه داوری قرار می‌گیرد و در غیراین صورت اعلام رد می‌شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور فرستاده می‎شود و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

پس از اعمال اصلاحات و پیشنهادهای داوران توسط نویسنده، مقاله داوری نهایی می‌شود و در نهایت، رد یا پذیرش مقاله بر عهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه است.

 

             فهرست داوران نشریه در سال 1402

نام داور

سازمان/موسسه/ دانشگاه

فاخته اسحاقی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر سعیده افضلی

دانشگاه فرهنگیان

دکتر مهدی اکبری

دانشگاه فرهنگیان

دکتر بلال ایزانلو

دانشگاه خوارزمی

دکتر محمد پروا

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مریم حسینی لرگانی

موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

دکتر ابراهیم خدایی

دانشگاه تهران

دکتر اکبر خرسندی یامچی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر مسلم دانش پایه

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سلیمان ذوالفقارنسب

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر بهروز رحیمی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر حمید رحیمی

دانشگاه کاشان

دکتر حسین رضازاده

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر اصغر زمانی

موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

دکتر احمد زندوانیان نائینی

دانشگاه یزد

دکتر فرهاد سراجی

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر آیت سعادت‌طلب

دانشگاه خوارزمی

دکتر قاسم سلیمی

دانشگاه شیراز

دکتر عبدالکریم شادمهر

سازمان سنجش آموزش کشور

زهرا شکوهی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر سعید صفایی موحد

وزارت نفت

دکتر مرتضی طاهری

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر کیمیاالسادات طبیب‌زاده

دانشگاه شیراز

دکتر طاهره ظفری‌پور

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر محبوبه عارفی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر کورش غلامی کوتنائی

دانشگاه گلستان

دکتر نورعلی فرخی

دانشگاه خوارزمی

دکتر سیروس قنبری

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر بهروز کاوه‌ئی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر زهرا کریمیان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر مسعود گرامی‌پور

دانشگاه خوارزمی

دکتر رضا محمدی

دانشگاه تهران

دکتر کیانوش محمدی روزبهانی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر فرانک مختاریان

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر اعظم مقدم

دانشگاه علامه طباطیائی

دکتر علی مقدم‌زاده

دانشگاه تهران

دکتر سیداحمد مدنی

دانشگاه کاشان

دکتر داود معصومی

دانشگاه گاول سوئد

دکتر اصغر مینائی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر رامین نجفی

دانشگاه فرهنگیان

دکتر فاطمه نصراللهی‌نیا

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سیما نقی‌زاده

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر رضا نوروززاده

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر غلامرضا یادگارزاده

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر جلیل یونسی

دانشگاه علامه طباطبائی