فرمت و رفرنس دهی جدید مقاله

توجه:

لطفاً مقاله‌های علمی خود را براساس فرمت و رفرنس دهی جدید زیر نگارش فرمایید در غیر این صورت مقاله شما به دلیل رعایت نکردن موارد شیوه‌نامه جدید فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، عودت داده خواهد شد.

- برای دریافت فایل فرمت و رفرنس دهی جدید اینجا کلیک فرمایید.