نویسنده = اکبر خرسندی یامچی
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر بعد پژوهشی

دوره 13، شماره 44، دی 1402، صفحه 68-94

10.22034/emes.2023.1987070.2450

رضا محمدی؛ اکبر خرسندی یامچی؛ ایوب ابراهیمی؛ سیدرسول حسینی؛ مهدی نامداری پژمان


تحلیل تطبیقی نظام دانشگاه تراز جهانی (برنامه‌ها، اقدامات، مضامین)

دوره 13، شماره 41، فروردین 1402، صفحه 88-109

10.22034/emes.2023.550488.2363

اکبر خرسندی یامچی؛ عباس عباس پور؛ سعید غیاثی ندوشن؛ رضا محمدی