نویسنده = فریبرز درتاج
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه چندبعدی اضطراب پاندمی کروناویروس

دوره 11، شماره 34، شهریور 1400، صفحه 121-135

10.22034/emes.2021.248203

مسلم دانش پایه؛ فریبرز درتاج؛ فضل الله حسنوند؛ فاطمه قائمی


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس یادگیری خودجهت‌دهی در دانشجویان

دوره 9، شماره 25، اردیبهشت 1398، صفحه 91-112

10.22034/emes.2019.35103

فریبرز درتاج؛ فرحناز کیان ارثی؛ صدیقه نصیری پور؛ نسرین مجابی