نویسنده = غلامرضا شمس مورکانی
فنون ارزیابی یادگیری در آموزش‌های الکترونیکی دانشگاهی

دوره 11، شماره 35، آذر 1400، صفحه 97-134

10.22034/emes.2021.249161

مائده زارعی ساروکلائی؛ غلامرضا شمس؛ مرتضی رضایی زاده؛ محمد قهرمانی


ارزیابی عملکرد: راهی به‌سوی تعالی نظام آموزش عالی(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید)

دوره 6، شماره 16، بهمن 1395، صفحه 117-142

محمد خادمی کله لو؛ محبوبه عارفی؛ غلامرضا شمس مورکانی


الگویی برای تضمین کیفیت دوره آموزشی رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد

دوره 5، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 95-120

غلامرضا شمس مورکانی؛ زهرا معارفوند