کلیدواژه‌ها = آزمون سراسری
الگوی چندسطحی واکاوی نمرات آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

10.22034/emes.2023.1996433.2468

رقیه باقی یزدل؛ ابوالقاسم نادری‌روشناوند؛ ابراهیم خدایی؛ احسان جمالی


الگوی ارزیابی حوزه های برگزاری آزمون سراسری

دوره 12، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 98-115

10.22034/emes.2022.556258.2394

رضا محمدی؛ زهرا عزیزی؛ طاهره ظفری‌پور