ارزشیابی اثربخشی عملکرد آموزشی از دیدگاه‌ اعضای هیئت علمی: مطالعه‌ای کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه کردستان

چکیده

 ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی با استفاده از منابع مختلف اطلاعاتی با هدف بهبود کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به‌تازگی مورد توجه قرارگرفته است. رایج‌ترین شکل ارزیابی درونی، بهره‌گیری از دیدگاه دانشجویان برای ارزشیابی از عملکرد استادان است. گرچه ارزیابی کیفیت دانشگاه بر اساس عملکرد اعضای هیئت علمی با تمرکز بر تدریس و یادگیری کلاسی با مطالعه دیدگاه دانشجویان انجام می‌گیرد، اما دیدگاه استادان و مدیران آموزشی نیز می‌تواند داده‌های جامع‌تری در اختیار برنامه‌ریزان آموزش عالی قرار دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه‌های استادان درباره مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد آموزشی خود با هدف بهبود کیفیت دانشگاهی است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی و راهبرد آن مبتنی بر شیوه نظریه داده‌بنیاد است. نمونه‌گیری از نوع نظری بود و قاعده اشباع نظری، معیار اتمام نمونه‌گیری قرار گرفت. تعداد 16 نفر از استادان گروه‌های آموزشی دانشگاه کردستان در این پژوهش شرکت کردند. بر اساس یافته‌ها می‌توان راهبردهای ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی را در سه دسته راهبرد کلی جامعیت و واقع‌نگری؛ اجرایی و پشتیبانی؛ و بهسازی و رشد حرفه‌ای برشمرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effectiveness of Educational Performance from Faculty Members’ Views: A Qualitative study

نویسندگان [English]

  • Naser Shirbagi 1
  • Mohammad Asadi 2
چکیده [English]

Evaluation of the performance of faculty members using information from various sources to improve the quality of universities and higher education institutions has recently been considered. The most common form of internal evaluation has been the use of the students' perspectives for evaluating faculty performance. Although the quality evaluation of the university is based on the performance of faculty members with a focus on teaching and learning in classroom and students' perspectives, the faculty members and educational administrators could comment more comprehensive data set available to higher education planners. The aim of this study was to study the views of faculty members about their educational performance evaluation components to improve academic quality. The research approach was qualitative and its strategy was based on the Grounded Theory method. Method of sampling was theoretical and it was completed through theoretical saturation criterion. 16 faculty members participated in this research from different departments at University of Kurdistan. According to findings, the evaluation strategies of faculty members’ performance in order to improve academic quality outlined in three categories: 1) integrity and objectivity, 2) administration and support, and 3) improvement and professional development. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation of effectiveness
  • Faculty members’ views
  • performance evaluation
  • University of Kurdistan
  • Educational performance