کلیدواژه‌ها = معلمان
اعتباریابی مدل مهارت‌های حرفه‌ای در معلمان زبان انگلیسی ایرانی

دوره 12، شماره 39، مهر 1401، صفحه 141-153

10.22034/emes.2022.549164.2352

مطهره معین وزیری؛ شهرام افراز؛ فرهاد فهندژ


الزامات ارزشیابی از عملکرد معلمان دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 30، مرداد 1399، صفحه 101-134

10.22034/emes.2020.44341

محمدحسین بهرامی؛ بهروز مهرام؛ طاهره جوادی کلاته


بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامة‌ عدم تعادل تلاش- پاداش (ERIQ) در بین معلمان

دوره 5، شماره 11، آذر 1394، صفحه 9-29

ابراهیم آریانی؛ علی خالق خواه؛ عیسی جعفری؛ علی مقدم زاده